Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Samuli Paulaharjus fotografier (kopisamling) 1920-1940
 
  Historikk: Den finske etnologen Samuli Paulaharju (1875–1944) var en av de sentrale forskerne på kvensk kultur i mellomkrigstiden. Han gjorde fem systematiske reiser i Finnmark og Nord-Troms på 1920- og 30-tallet for å samle inn materiale fra finske miljøer i Norge. Han fotograferte også, og hans arkiv med omtrent 8000 glassnegativer er bevart ved Finlands nasjonalmuseums etnologiske samlinger. Herfra har nordnorske museumsmiljøer kjøpt kopier. Tromsø museum kjøpte tidlig på 1970-tallet blant annet omtrent 1100 kopier som dekker årene mellom 1921 og 1934.

(Kilde: 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 (2008))
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: Etnologi, kvensk kultur,
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi
  Motivsteder: Troms, Finnmark,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Kopisamling.
Ca. 1100 kopier av glassplatenegativer.
  Tilgjengelighet: (Ingen tilgjengelighet registrert for denne samlingen!)
 
  Eier:
Tromsø museum Universitetsmuseet
 
  Fotograf:
Samuli Paulaharju
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Barn i lek, 1926
- Universitetsmuseenes fotoportal
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post