Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotograf Ivar Fløistads samlinger 1843-1987
 
  Historikk: Samlingen er en gave fra fotograf Ivar Fløistads arvinger. Omfatter atelier- og mørkeromsutstyr, fotoapparater, venteværelse (interiør) - og negativer.
"Gjenstandssamlingen" er utstilt i "Matroshuset" som tilhører Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum. (Kilde: eldre fotoregister, 1993)

Grimstad har latt Aust-Agder Kulturhistoriske senter ta vare på og arkivere gaven fra Fløistads arvinger. (Kilde: S. Haglund, Grimstad kommune, 2012)
  Innholdsbeskrivelse: Platearkiv helt fra 1860-årene, fra blant annet maritimt miljø. Portretter er i flertall, men det finnes også gode prospekter. Daguerreotypier finnes i samlingen.
  Stikkord: Henrik Ibsen, byprospekt, bryllup, konfirmasjon, gruppebilder
  Motivtyper: Bylandskap, Landskapsfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted: Aust-Agder (Grimstad)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 25 000
positiver: 2000
dias: 500
glass: 23 000
andre: 10
Omfang: 25 000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Grimstad kommune, kulturkontoret
  Oppbevarer:
Aust-Agder kulturhistoriske senter
  Fotografer:
Theresie Frivold
Ivar Fløystad
Ivar Mauritz Fløistad
Hanken Iversen
Martha Grande Myhrslo
Marcus Møller Thrane
C. Torstrup
Henrik Wiig
N. Wingaard
Theresie Frivoll Hansten Iversen
Christian Julius Demant
Anton August Tellefsen
Johan Herman Nicolay Smitt
Elen Schomragh
Gunhild Larsen
Elisabeth Helmer
Carl Adolf Hoff
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post