Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fylkesmuseet for Telemark og Grenlands fotosamling 1912-1997
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: kulturhistorie
  Motivtyper: (Ingen motivtype registrert for denne samlingen!)
  Motivsted: Telemark
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 5500
positiver: 10 000
Omfang: 16 500
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Telemark Museum, Skien
 
  Fotografer:
Karl Harstad
Jacobsen
Kjell Peder Haugane
Christian Bruun Krogh
Kømer
Nils Bakken
Einar Hoppestad
Johanna (Johanne) Olsen
Axel Lindahl
Narve Skarpmoen
Bjarne Karsten Nenseter
John (Johan) Eilertsen Nielsen
Caspara Frantzine Nyblin
Ragnvald Nyblin
Marie Rosenland
Schøien
Øystein O. Solberg (Kaasa)
Jørgen S. Bjørndalen
Th. L. Tvedten
Hans Tveito
Kristoffer Visted
Aanond Olavson Edland
Knud Knudsen
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post