Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter fotografene Nyblin 1896-1935
 
  Historikk: R. Nyblin etablerte seg som fotograf i Skien i 1896. Da han døde i 1914 overtok enken Caspara Frantzine N. fotografforretningen i Skien og drev den med bestyrer inntil sønnen Thor Roy N. overtok den i 1938. Firmaets arkiv fra 1896 til 1935 er deponert i Telemark Fylkesmuseum.
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: gruppebilder, bygninger, forretninger, industri,
  Motivtyper: Portrettfotografi, Samferdselsfotografi,
  Motivsted: Telemark (Skien)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 100 000
positiver: 300
glass: 100 000
Omfang; 100 000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Telemark Museum, Skien
 
  Fotografer:
Caspara Frantzine Nyblin
Ragnvald Nyblin
Tor Roy Nyblin (usikker)
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post