Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotografier fra Osebergutgravingen 1904-1904
 
  Historikk: Fotografier fra utgravingen av Osebergskipet, tatt i perioden juli-september 1904.
  Innholdsbeskrivelse: Bildene ble tatt av ikke navngitte personer som deltok i utgravingsarbeidet, og viser detaljer av selve skipet, samt hvordan de forskjellige funn (som sleder, tønner, hesteskjellet mm) så ut, og var plassert i forhold til hverandre, da de ble gravd ut.

Det finnes også et mindre antall fotografier av O. Væring fra samme tid.
 
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi
  Motivsted: Vestfold (Tønsberg, Oseberg gård)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Består av ca 190 glassplater.
  Tilgjengelighet: Kommer etterhvert å være tilgjengelige på en felles fotoportal for universitetsmuseene.

(Kilde: 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi, Oslo 2008)
 
  Eier:
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 
  Fotografer:
Olaf Martin Peder Væring
Ukjent
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Osebergfunnet, 1904
- Universitetsmuseenes fotoportal
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post