Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Johannes Sponland 1907-1962
 
  Historikk: Overtok i 1907 det atelieret i Ålesund som Eckroll Stamsvig hadde drevet i årene 1902-07, åpnet i 1929 også butikk med fotoartikler. Arkivet ble donert til Aalesunds Museum en gang på 1950/60-tallet.
  Innholdsbeskrivelse: I tillegg til atelierfotografering, oppsøkte fotografen gater og gardstun for å utøve sin gjerning. Mange bilder synes å ha blitt til på hans eget initiativ. Dette er et trekk som går igjen alle år. Særlig flittig har han vært i bygatene og rundt havna. I 1911 har han på oppdrag av Aarflots bokhandel laget en større serie med motiv fra gateløp og bygninger i Ålesund, de fleste brukt som prospektkort. Etter hvert som man har arbeidet seg gjennom glassplatene ser vi at Sponland er mannen bak en rekke prospektkort utgitt av bokhandlerne Gjørtz, Havnevik og Aarflot.
  Stikkord: atelierbilder, gruppebilder, bymiljø, prospekt, gateløp og bygninger, lag, foreninger, arbeidsmiljø, bedrifter, forretninger, bryllup, jubileum
  Motivtyper: Bylandskap, Post mortem-fotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted: Møre og Romsdal (Ålesund)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Protokoller til deler av arkivet.
Negativer, glassplater, svart-hvitt
Antall: ca 100 000
  Tilgjengelighet: En stor del er omemballert, registrert og digitalisert. - Delvis ved Aalesunds museum gjennom årene, og delvis gjennom dugnadsarbeid / frivillig arbeid: samarbeid mellom Aalesunds museum og DIS avd. Ålesund og Sula, (forening for slektsforskning).

(Kilde: FylkesFOTOarkivets nettsider 2010 / www.hemneslekt.net/index.php, 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal
 
  Fotograf:
Johannes Sponland
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post