Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Teatermuseet i Oslo, fotosamlingen 1870-1970
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Samlingen vedrÝrer hovedsakelig Christianias/Oslos teaterhistorie.
  Stikkord: skuespillere, sceneinstruktÝrer, teater, scenografi, kostymer, teaterforestillinger
  Motivtyper: Scenefotografi
  Motivsted: Oslo
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Omfang: 1000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Oslo Museum, Teatermuseet
 
  Fotografer:
John Olav Riise
Ernst Emil Aubert
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post