Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Universitetets Oldsaksamling 1880-2010
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Kulturhistorisk museum forvalter et omfattende arkiv med mer enn 500 000 fotografier, først og fremst av museets samlinger. Fotoarkivet inneholder funn fra arkeologiske utgravninger som for eksempel vikingeskipene, dessuten kirkekunst fra middelalderen, runer, mynter, medaljer, ordener, samt gjenstander fra antikken og etnografisk samling. I arkivet finnes også fotografier av gravhauger, helleristninger m.m..
  Stikkord: arkeologi
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Stilleben/gjenstandsfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 125 000
positiver: 1000
dias: 2500
glass: 6000
nitrat: 2500
Omfang: 125 000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 
  Fotografer:
Ørnulf Hjort-Sørensen
Ove Holst
Erik Irgens Johnsen
Louis Smestad
Olaf Martin Peder Væring
Per G. Maurtvedt
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post