Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Myntkabinettet, fotosamlingen ?
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Kulturhistorisk museum forvalter et omfattende arkiv med mer enn 500 000 fotografier, først og fremst av museets samlinger. Fotoarkivet inneholder funn fra arkeologiske utgravninger som for eksempel vikingeskipene, dessuten kirkekunst fra middelalderen, runer, mynter, medaljer, ordener, samt gjenstander fra antikken og etnografisk samling. I arkivet finnes også fotografier av gravhauger, helleristninger m.m..
  Stikkord: mynter, sedler, medaljer, mynthistorie
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Stilleben/gjenstandsfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 6000
dias: 2000
glass: 200
Omfang: 8000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 
  Fotografer:
Ove Holst
Per G. Maurtvedt
Teigen fotoatelier
Sissel Røine
Elisabeth Sletten
Lill-Ann Chepstow-Lusty
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post