Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Rigmor Dahl Delphins arkiv 1955-1975
 
  Historikk: Rigmor Delphin f. Dahl var ansatt som fotograf i ukebladet Alle Kvinner som ble utgitt av Gyldendal norsk forlag. Arkivet er det materialet hun fotograferte i denne stillingen.
Arkivet ble overdratt Oslo Bymuseum fra Gyldendal desember 2005.
  Innholdsbeskrivelse: Motivkretsen avspeiler motivkretsen i ukepressen (kvinneblad) på 1950-, 60- og 1970-tallet.
 
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Bylandskap, Dokumentasjonsfotografi, Illustrasjonsfotografi, Iscenesatt fotografi, Landskapsfotografi, Motefotografi, Naturfotografi, Portrettfotografi, Reklamefotografi, Reportasjefotografi, Scenefotografi, Samferdselsfotografi, Stilleben/gjenstandsfotografi,
  Motivsteder: Oslo, Bergen,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Plast, negativ og dias
Størrelse: 6x6 cm
Antall: ca. 8000
  Tilgjengelighet: Tilgang til arkivet kun i spesielle tilfeller. Katalogisering: - på enkeltbildenivå i Primus. Arbeidet er påbegynt (2008). Digital tilgjengelighet: kun i museets eget nettverk.

(Kilde: Bymuseet 2008)
 
  Eier:
Oslo Museum, Bymuseet
 
  Fotograf:
Rigmor Dahl Delphin (Antall: ca. 8000)
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post