Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Norsk Bergverksmuseum - dokumentasjon av bergverk 1970-1998
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Dokumentasjon av bergverk fra et stort antall kommuner i Norge, samt endel fotografier fra utlandet.
  Stikkord: bergverk og steinbrudd
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi
  Motivsteder: Buskerud, Norge,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 12 000
dias: 11 000
Omfang: 23 000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Norsk Bergverksmuseum
 
  Fotografer:
Christian Jørgensen
Henning Heyerdahl Tønsberg
Bjørn Ivar Berg
Jenny Arnesen
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post