Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Sørum kommunes samling av gamle fotografier 1862-1983
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: gruppebilder, gårdsbruk, bygninger, grensemerker, arbeidsliv, samferdsel, kultur, militærvesen, forsvarsanlegg, undervisning
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted: Akershus (Sørum)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 1500
positiver: 1500
Omfang: 1500
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Sørum kommune
 
  Fotografer:
Otto Hansen
Adolf Johansen
Halvor Haslerud
Thorleif Kristiansen
J. H Kühnholdt
Per P. Herdenberg
Johannes Markus Holmsen
A.L. Olsen
Larsen-Normann
Narve Skarpmoen
Julius Myhre
Hans Maartmann
Selmer Malvin Norland
Carl Gustav Normann
Gerhard Marius Nilsen Berg
Daniel Georg Nyblin
Martin Olsen
Oscar Pedersen
Rasmus Berg
Nils Romnæs
Alf Schrøder
Helge Skappel
Vilhelm Skappel
O. Skarbø
Martin Skuggedal
Anna Sofsrud
Thora Steinert
Ludwik Szacinski de Ravics
Stanislaw (Stani) Szacinski
C. Christensen Thomhav (Thomhaw)
Joh. Thorsen
Olaf Martin Peder Væring
Thorleif Wardenær
Gustav Borgen
Anders Beer Wilse
Carl Christian Wischmann
Nicholt Bøe
Johan Bernhard Carlsen
J. Wigum
H. Throndsen
Johannes Snedkerud
Herson
Lars Brye
Caroline Colditz
Bry & Skuggedal
Aug. Ebert
Norsk Lystrk og Reproduk-Anstalt
Johnsons Lystrykatelier
Georg Myhrens Kunstforlag
Fotokompaniet
E. Engebretsen
Eivind Enger
Elis Georg Fahlstrøm
Theodor Finne
Olaf Foss
Rolf Ingelsrud
Frederik Johannes Gottfried (Gottfred) Klem
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post