Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotograf Johan Granlys fotosamling ?
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Motiv i samlingen: diverse portretter, postkortmotiv fra kjente plasser i Eidsvoll, foreningsliv og begivenheter i bygda.
  Stikkord: gardsbruk, sentrumsbygg, industri, portrett, idrett, privatliv, begivenheter
  Motivtyper: Minnefotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted: Akershus (Eidsvoll)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Omfang: 1900
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Eidsvoll museum
 
  Fotografer:
Johan Granly
Johannes Markus Holmsen
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post