Fotograf: Thomas Blehr

Oppdateringen av fotoregistrene

Velkommen til å delta i oppbyggingen av det norske fotograf- og samlingsregisteret!
Vi ønsker at registeret skal bli mer funksjonelt, og ikke minst ønsker vi at det skal inneholde mer detaljert informasjon om fotosamlinger og fotoarkiv rundt om i landet. Vi er avhengige av at dere som eiere melder inn hva dere har av fotografisk materiale.
Takk for den innsatsen dere gjør!
Ved spørsmål, kontakt oss på e-post til samlingsregisteret eller ring 75 12 13 09.
Hvis dere ønsker veiledningen tilsendt på e-post, ta kontakt.

Veiledning

Hent nytt tomt skjema:

Hvis du tidligere har lagt inn data kan du fortsette vha sesjonsnummeret :
Sesjonsnummer:

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post