Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger oppbevaringsistitusjon
Oppbevarers navn
Nasjonalbiblioteket
 
  Om oppbevarer: Nasjonalbiblioteket forvalter mye fotografisk materiale, totalt dreier det seg om nærmere 2 millioner bilder.

I og med at Nasjonalbiblioteket forvalter Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument, er det naturlige samlingsfokuset for institusjonen den type fotografier som har vært gjort tilgjengelig, eller fotomateriale som kan knyttes opp mot allment tilgjengelige dokumenter. Eksempel på sistnevnte kan være privatarkiv etter bildeprodusenter, forfattere eller andre. Andre fokusområder for institusjonen er ekspedisjoner der nordmenn har deltatt og fotografi fra scenopptredener.

Nasjonalbiblioteket er også en av de nasjonale aktørene i fotobevaringsnettverket. Hovedoppgavene i nettverket er tekniske tjenester som sikkerhetskopiering av fotografisk materiale og tilbud om magasinplass. Derfor har flere eiere av fotomateriale deponert sitt materiale ved Nasjonalbiblioteket.
 
 
  Oppbevart
      materiale
Wilsesamlingen ved Norsk Folkemuseum
Det norske studentersamfunns historiske bildearkiv (DNS) ?
Bildearkivet etter fotograffimaet Pedersen og eftf.
Deler av fotoarkivet etter Norsk Hydro
Kåre Kivijärvi-samlingen ved Hammerfest bibliotek (20 av 34 bilder pr. 01.01.2008.)
Arkivet etter Kåre Kivijärvi
Fotoarkivet etter Helge Ingstad
Robert Collett-samlingen til Norske kvinners sanitetsforening
Axel Lindahl-samlingen med Lindahls negativarkiv, Norsk Folkemuseum
Husmo-foto/Conoco Phillips: Bilder fra Ekofisk
Hydro Aluminium AS, Høyanger Metallverk (Sogn og Fjordane)
Norsk portrettarkiv (Riksantikvaren)
Fotoarkivet etter Olav Kvaale
Fotoarkivet etter Lyder Kvantoland
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post