Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Erling Groth 1880-0000
 
  Biografi/historikk: Født 14.04.1880 i Sverige. Hadde atelier i Narvik 1910-1915. Gruppebilde i Nordlandsmuseet, Bodø. Heter i Folketellingen 1910 for Narvik Erland Groth.

Virkested:
1910-1915: Narvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Fremover 15.04.1982.
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Skånland museums fotosamling
     Nordlandsmuseets fotosamling
     Narvik biblioteks fotosamling
     Fotografier etter Erling Groth (Kiruna)
     Ivar Simonsens fotosamling (ved fagenhet for samisk etnografi)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post