Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Dina Groth 1823-1876
 
  Biografi/historikk: F¿dt 1823 - d¿d 06.12.1876.
F¿dt i Kristiansand, d¿d i Sandnes. Datter av kj¿pmann og megler Peter Groth, f¿dt i Svendborg 16.10 1785 og hustru Bolette Rasmussen, f¿dt i Flekkefjord 23.12.1790. S¿ster av apoteker Knud Johan Winther G. (1829-83) gift med Kathrine Marie Magdalena G. (1828-73). Et bilde med lite gummistempel i GB. Apoteker Groth hadde atelier for fotografer i Kirkegaten. Her drev Dina Groth som fotograf i ¿rene 1865-1874. Registrert som fotograf ved n¿ringsskatten for 1869. Visittkort signerte hun med stempel. Hennes fulle navn var Eugenia Bernhardine Groth. I 1873 ble Winther Groth enkemann, og Dina Groth inntok straks rollen som "Husbestyrerinde" for apotekeren og hans barn. I 1876 d¿de hun av tyfus, 53 ¿r gammel.

Virkested:
1865-1874: Stavanger; Apothekergaarden
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert h?ndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-?rene. Stavanger Museums ?rbok 1992.
Upublisert materiale i Preus museum.
Risa, Lisabet. Dei f¿rste kvinnelege fotografane i Rogaland. (2012). www.fotonettverk-rogaland.no
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post