Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Anna Grostøl ?
 
  Biografi/historikk:
Virkested:
0000-0000: Farsund
  Kilder: Kilde:
Norske fotosamlinger, 1989.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Billedsamlinga fra Kåfjord før 1945
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post