Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jan Greve 1840-1905
 
  Biografi/historikk: Født 22.04.1840 - død 29.10.1905.
Født i Skjold i Rogaland, d. i Stavanger. Sønn av sogneprest Jan G. (20.12.1805-) og Birgitta Olsen, g. 1869 m. Theodora Fredrikke Hammer (15.11.1843-4.11.1938). Begynte som kjøbmann og selvlært fotograf i Haugesund ca. 1864, flyttet i 1876 til Stavanger, hvor han drev fotografatelier med skiftende adresser, Kongsgaden 28, Ladegaardsveien og Kirkegaden. Flyttet i 1887 til Kirkegaden 21 og tok Børre Norland som kompanjong. Brukte da firmanavnet "Jan Greve & Co.". Fra 1890 het firmaet "Greve & Norland" . "Greve & Co. filial Sandnæs og Malde" forekommer også. Han fotograferte også i Haugesund etter 1870 og i Egersund "i et Lemhus i Sofie Michelsens Hus i Elvegaden". Sølvmedalje Skien 1891. Av helsemessige grunner trakk han seg ut av firmaet 1.2.1895. Begynte i 1900 fotoforretning sammen med sønnen Arent Theodor. Hans platearkiv ble i 1973 overlatt Stavanger Sjøfartsmuseum av "A. T. Greve Fotoforretning".

Virkesteder:
0000-0000: Sandnæs
1864 ca-1870: Haugesund; P. Amlies Hus
1876-1895: Stavange; Kongsgaten 28 og Kirkegaten
0000-0000: Egersund
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990.
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992.
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Greve & Norland
  Arkiv/samling:
Arkivet etter Fotohuset Greve (Stavanger Sjøfartsmuseum)
     Gamle Bergen billedsamling
     Odd Noregers fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post