Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Marie Hermana Dorothea Gleditsch 1860-1925
 
  Biografi/historikk: Datter av Ludvig Carl G. (1816-97) og Mina Othilie Smit (1829-1903), g. m. Conrad Langaard Christiansen. (1873-1925), sønn av Christian C. og Gina Bull. OB har bilder av Gunerius Pettersens forretning 1902, Slottet u. å. og 2 portretter med praktfullt bakteppe fra 1895. Var en av utstillerne på Bergensutstillingen 1898.

Virkested:
1895 ca: Oslo; Grændsen 19
1898-1905: Oslo; Grændsen 3
1895 ca-1905: Oslo
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Bildesamling knyttet til Gunerius Pettersens Magasin (Antall: 11)
Send kommentar til denne posten
 




Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post