Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Halfdan E. Andresen 1897-
 
  Biografi/historikk: Født 14.05.1897. Etablerte forretning 12.4.1916 i Fredrik Langesgate 13. I 1945 oppga han foreløbig adresse Prestenggt. 11, da lokalene hans var blitt rekvirert i 1943.

Virkested:
1916-1945 ca: Tromsø.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post