Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Aksel Fridtjof Johansen 1869-1922
 
  Biografi/historikk: Født 04.07.1869 - 18.03.1922
Født i Christiania. Sønn av bokbinder Anton J. og Bolette Schottner (Skottner), gift 1906 med Helga Paulsen (21.3.1876-). Utdannet i Christiania hos D. G. Nyblin, ansatt hos ham til han i 1894 etablerte seg som fotograf i Kragerø. Fra 1894 hadde J. adresse Strandgaten 32, flyttet til loftsatelier i nåv."Skohjørnet" før han i 1911 flyttet videre til "Ateliergården" på Kirketomten. I 1902 oppfant han et elektrisk retoucher-apparat, som han fikk bronsemedalje for på utstillingen 1909. Han fikk dessuten sølvmedalje på Amtsutstillingen 1900 og gullmedalje 1909. Fotograferte alle Kragerøs ordførere og bildene til byens 250-års jubileum. Fra 1909 ble han dessuten engasjert av Edvard Munch til å fotografere ham og hans modeller til Aula-bildene. Disse bildene eies idag av familien. I 1911 flyttet han til Ateliergaarden ved Kirketomten, men måtte allerede
i 1912 oppgi fotograffirmaet p. g. a. sviktende syn etter et fall, og det ble overtatt av Even og Ole Jørgensen under firmanavnet "Brødrene Jørgensen". De drev det sammen til 1927, deretter ble det drevet av Even alene, og etter hans død av hans datter Ragnhild og sønnen Arne Dahl Johansen. Johansen var også organist, kordirrigent, sanglærer ved folkeskolen i Kragerø, og hadde tilslutt en stilling som sekretær i Kragerø kommune.

Virkesteder:
1894-1912: Kragerø; Strandgaten 32.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Telemark Arbeiderblad 12.09.1991
Finstad, Håkon: Mennesker og moter i 1890-årenes Kragerø, Kragerø og Skåtøy historielag, årsskrift 1990
Westhrin, Tore: Tidlige fotografer i Kragerø, Kragerø og Skåtøy historielag, årsskrift 1982. Også trykt i Norsk fotohistorisk årbok, 1983/84
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Arkivet etter fotografene Børresen, Johansen og Jørgensen
     Fotograf Johan Lyng Olsens fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post