Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Adolf Johansen 1861-1924
 
  Biografi/historikk: Født i Drøbak. Gift med Dorthea Berg. Utdannet som dekorasjonsmaler, deretter i lære hos fotograf Væring i 5 år og reiste for ham i Danmark og Nord-Tyskland i 2 år. Drog i 1888 til USA og arbeidet der i 5 år. Ved hjemkomsten hadde han ca. 1 år atelier i Christiania, men solgte så firmaet og begynte som fotograf på Hønefoss i 1894. Drev dette firmaet i 30 år inntil han omkom ved en bilulykke i 1924. Hans datter, Margit Johansen, gikk i lære hos faren fra 1916 og arbeidet i firmaet i 15 år. Hun drev sitt eget firma fra 1933. Fotograf Bjørn Johnsen, Hønefoss har overtatt 6000 glassplater etter Adolf Johansen og Margit Johansen. I nekrologen (1924) angis Johansens alder til 60 år hvilket skulle tilsi at han var født i 1864 og ikke i 1861.

Virkesteder:
1893 ca-1894: Oslo; Skippergaden 23
1894-1924: Hønefoss; Søndre Torv
0000-1888: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Ringerikes Blad 16.12.1989
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965
Norsk fotografisk tidsskrift 13(1924) : nr. 5, s. 60, nr. 6, s. 71 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Adolf Johansen
     Ringerike kommunes billedsamling
     Fotosamling ved Buskerud fylkesfotoarkiv
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post