Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thendrup (Thenderup) Jensen ?
 
  Biografi/historikk: Fredrikstad Museum opplyser i mai 1978 at han hadde atelier i Haanshusgården i Storgaten ca. 1913/14. Disse lokalene ble overtatt av fotograf Stage og dennes ettermann Fred Hansen.

Virkesteder:
1910 ca-1914: Fredrikstad; Torvet
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post