Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hilda Jensen ?
 
  Biografi/historikk: Virkesteder:
1898 ca-1905 ca: Oslo; Grønland 30
1901 ca-1906 ca: Sarpsborg, St. Marie gt. 62
1894: Lillestrøm
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Grindland, Kari: Post mortem-fotografier, i Bildet lever 6, Oslo 1992
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Sarpsborg kommunes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post