Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Elsa Garmann-Anderssen 1891-1964
 
  Biografi/historikk: Født i Bergen i 1891, død 1964. Medlem av Bergen kameraklubb fra starten av i 1931 og aktiv konkurransefotograf i de mange amatørklubbene rundt omkring i landet på slutten av 1920-tallet. Hun var ofte i Hardanger og fotograferte landskap og regnes blant piktorialistene i den norske kameraklubbkulturen. Ugift. Hun testamenterte sine eiendeler til Gamle Bergen Museum.
  Kilder: Kilder:

Norske fotosamlinger, 1989.
Erlandsen, Roger. Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000.
Larsen, Petter og Sigrid Lien. Norsk fotohistorie. 2007.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post