Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ragnhild Anderson ?
 
  Biografi/historikk: Fdt 25.05.1879 i Christiania, dd 08.02.1952 i Oslo. Datter av stiftamtmann Boye Christian Riis Strm (18.6.1847-) og Bergljot Klingenberg (1850-95), g. m. hoffotograf Karl A., overtok ved hans dd i 1913 det firmaet han hadde startet sammen med Augusta Sand 1898. Hun drev det inntil det ble delagt ved en brann i november 1938, hvor to av personalet omkom.

Virkested:
1913-1938: Oslo
  Kilder: Kilder:

Aftenposten 15.02.1952
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Folketellingen 1910.
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post