Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
August Julius Jacobsen 1868-1955
 
  Biografi/historikk: Født 09.08.1868 - død 27.01.1955
Født i Stavanger. Sønn av fotograf Carl Lauritz J. og Anna Louise Wally. Arbeidet sammen med moren i det firmaet som faren hadde startet i 1864, men sluttet som fotograf i 1892 og ble kunstmaler. Tok en serie fotografier av Alexander Kielland "fra alle kanter", som dannet grunnlaget for den senere statuen av ham. Bilder signert Aug. J. Jacobsen var med på utstillingen i København i 1888.

Virkesteder:
1880 ca-1892: Stavanger; Urgaten 6
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post