Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Karl Anderson 1867-1913
 
  Biografi/historikk: Født i Varberg i Sverige 1867, d. i Follebu 26.03.1913. G. m. Ragnhild Strøm. Elev hos Szacinski fra 1893, deretter hos H. Ingeberg. Stiftet sammen med Augusta Sand firmaet "A:son Sand" 15.10.1898, men bilder signert "A:son Sand", "Taget i September 1897" er kjent. Tok 1900 patent på retusj på fotografier, fikk i 1901 Dansk Fot. forenings sølvmedalje. I 1903 ble han hoffotograf. Holdt kurser i moderne fotografi i 1909. Skal også etter sigende ha hatt atelier i Roma (ikke bekreftet). Ved hans død i 1913 ble firmaet overtatt av hans enke og drevet av henne inntil alt gikk tapt i en redselsfull brannkatastrofe i november 1938 og to av medarbeiderne omkom. Brukte også signaturen "Andersons Atelier".

Virkested:
1897-1909: Oslo; Kongensgade 22.
1898-1913: Oslo; Hægdehaugsveien 32, Hj. Oscarsgade.
1897-1909: Oslo; Homansbyen.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Grindland, Kari: Post mortem-fotografier, i Bildet lever 6, Oslo 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Olav Spydevoldsamlingen
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post