Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christian Gibsson 1857-1902
 
  Biografi/historikk: Født 15.05.1857 - død 28.12.1902.
Født i Trelleborg, d. i Helsingfors. Het opprinnelig Jepsson. G. 1891 m. Signe Holth (1871-1963) svigerinne av J. L. Nerlien, 4 sønner hvorav 2, Rolf (1892-) og Leif (1894-1965) ble direktører hos Nerlien. Utdannet i Tyskland og Østerrike, var i begynnelsen av 1880-årene ansatt hos Aron Jonasson i Gøteborg. Kom til Christiania i slutten av 1880-årene og kjøpte 1888/89 R. Ovesens forretning, startet i 1879. Denne drev han til 1898, da han solgte den til L. Forbech. Reiste så til Finland i 1900, hvor han til 1902 var ansatt som fotograf i "Atelier Apollo" i Helsingfors. Tidligere hadde han en kort periode (1896-97) drevet et atelier i Helsingør, mens Olaf Foss drev atelieret i Christiania. Sølvmedalje Skien 1891. Var en av stifterne av Fagfotografernes Forening i 1894, og foreningens første formann. Forbech solgte firmaet i 1911 til O. Rasch, men kjøpte det tilbake i 1917 og drev det til 1921 da det ble overtatt av H. Wickman. I 1960-årene ble Wickmans slektning Arne Moberg partner, men da han kort tid etter ble syk, kom Arthur Andersen inn som medinnehaver, med Moberg som "sleeping partner". I 1972 ble Mobergs del kjøpt av Bjørn Blegen, som i 1975 også kjøpte Andersens del, slik at han driver firmaet alene.

Virkesteder:
1891 ca: Oslo; Carl Johans Gade 19
1894 ca-1898: Oslo; Carl Johans Gade 35
1894 ca-1898: Oslo; Carl Johans Gade
1888 ca-1898: Oslo: Kongens Gade 13 Ovesens Eft.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Huller! 2000.
 
Nasjonalitet:
 
  Relaterte navn:
Ovesens Efterfølger, Gihbsson
  Arkiv/samling:
     Sør-Senja museums fotosamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Fylkesmuseets samling, Vest-Agder-museet
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post