Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans R. Isaksen 1944-1995
 
  Biografi/historikk: Født 20.06.1944 i Hammerfest, død 1995. Isaksen var ved Luftforsvarets fototjeneste i Kristiansand i 1963 og gikk deretter i lære hos fotograf Ruth Ekberg. Han drev senere fotolaboratorium og etter hvert oså som fotograf og fotohandler.

Virkesteder:
1974-1995: Søgne
  Kilder: Kilder:
Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandseke fotograflaug, 1988
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 5, s. 49 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post