Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Lars Ingulf 1859-1913
 
  Biografi/historikk: Født 25.03.1859 - død 1913
Født på gården Ingulfsvand, Nordlid . Sønn av Lars Pedersen Ingulfsvand (25.8.1820-10.9.1909) og Susanne I. (22.12.1822-), gift 1.4.1886 med Kirsti Lorntsdatter Kveli (10.7.1866 - mars 1915), 1 datter, 1 sønn. Begynte i lære hos fotograf Danielsen i Namsos 7.3.1884. Foruten å være fotograf var han gårdbruker og drev dessuten også med jakt og treskjæring. Det var helst om sommeren han fotograferte, og han reiste da rundt i bygdene, men fortjenesten skal ha vært skral. Folk fra Namsskogan hadde kjennskap til ham, og folk fra Røyrvik søkte til ham. Fra 1885 brukte han fotografsignaturen "L. Ingulfsvand", men forandret ca. 1888 navn til Ingulf. Kristine og Kåre Holand i Oslo har oppbevart hans komplette journal 1885-1913. Deres sønn, Aasmund Holand i Hunstad v. Bodø har tatt vare på oldefarens plater og apparater. De 2374 bildene er kopiert og registrert i Lierne kommune, og Holand har gitt kommunen rettighetene.

Virkesteder:
1885-1913: Lierne
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Namdal Arbeiderblad 2.12.1989
Trønder-Avisa 1.12.1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Ingulfsvand (Lars Ingulf)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post