Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Adolf M. Ingemann 1860-1941
 
  Biografi/historikk: Født 24.12.1860 - død 1941
Født i Egersund, død i Bergen. Gift med Marie Helene (Maja) Grape (17.10.1869-1957), datter av lensmann i Kistrand, Erik August G. og Olava Margrethe Ackermann, 2 sønner, 2 døtre. Amatørfotograf. Telegrafisteksamen 1880, assistent i Lødingen, Mosjøen og Arendal, bestyrer i Gjesvær 1891, Honningsvaag 1896 og Vadsø 1903. Fullmektig og vaktsjef i Bergen 1911-31. Var viseordfører i Kjelvik Kommune (Honningsvaag) og amtsrevisor i Vadsø. Begynte sannsynligvis å fotografere i midten av 1890-årene og etterlot seg en rekke negativer og bilder fra forskjellige steder i Finnmark, hvorav 221 nu eies av Tromsø Museum.

Virkesteder:
1911: Bergen
1911: Finnmark
1890-1900: Finnmark
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Tromsø museum, nyere kulturhistorie, fotosamlingen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post