Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Rolf Ingelsrud ?
 
  Biografi/historikk: Fotograf for Fjellanger Widerøe.
  Kilder: Kilder:
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Skjema sept.1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Fjellanger Widerøe
  Arkiv/samling:
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Fjell kommunes del) (1 svart-kvittfoto frå 1961)
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Gran, Lunner, Jevnaker)
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Ringebu)
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Levanger)
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Andebu)
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Sande)
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Stokke)
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto og Norsk Flyfoto AS (Sunnmøre, Ålesund)
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Botne, Holmestrand)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post