Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Fredrik Friis Giebelhausen 1877-1918
 
  Biografi/historikk: Født 1877 - død 16.11.1918.
Landskapsfotograf. Hans landskapsbilder ble offentliggjort i zinketsning i Ill. Familieblad 1909-10. Bilde fra ca. 1910 i Det kongelige norske videnskabers selskabs bibliotek

Virkested:
1902 ca-1918: Fredrikstad.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989.
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
Fredrikstad Blad 28.01.1991
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Fredrikstad museums fotosamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Trondheim
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post