Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gustav Adolf Gerold 1854-1924
 
  Biografi/historikk: Født 17.09.1854 - død 1924, [1942?]
Født i Saarbrücken, d. i Fredrikstad. Sønn av Friedrich og Marie G., g. 27.2.1878 m. Mathilde Johansen, 3 sønner. Utlært som billedhugger, arbeidet i Berlin og Dresden i 5 år, kom til Norge i 1877 og startet eget fotografatelier i Christiania i 1878. Dette overlot han i 1881 til Joh. O. Simonæs (Simonnæs), som drev det videre under betegnelsen "Gerolds Efterfølger". Selv flyttet han i 1880 til Fredrikstad hvor han startet eget firma i Nygaardsgaden, som han i 1924 overlot til sin eldste sønn Adolf.

Virkesteder:
1880-1924: Fredrikstad
1878-1889: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
Fredrikstad Blad 28.01.1989.
Sarpen 3.11.1978.
Norsk fotografisk tidsskrift 13(1925) : nr. 7, s. 84
Jacobseb, C[K]arl Georg: Haldenbiografier I. 1973.
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Fredrikstad museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post