Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Otto Thoralf Høy 1889-1933
 
  Biografi/historikk: Født 1889 - død 15.10.1933
Født på Haversand i Vaagan, død i Svolvær. Sønn av kjøbmann Martin H. og Hanna Jansen, gift med Christine Amalie Mørch ((1870)-). Utdannet hos fotograf Olsen i Trondhjem, begynte som selvstendig fotograf ca. 1910, først i Brettesnes, og fra 1915 med atelier i Svolvær. Han var en av stifterne av Nordlands Fotografiske Forening i 1914 og styremedlem der i mange år Oppført som fotograf i Narvik kommunes bildesamling..

Virkested:
1915-33: Svolvær
1910-0000: Brettesnes i Lofoten
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 22(1933) : 9, s. 121 (nekrolog)
Harnang, Harald. Fotografer i Narvik opp gjennom tidende. Upublisert manuskript i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Skånland museums fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
     Narvik biblioteks fotosamling
     Sørfosen museums fotosamling (Kystmuseet?)
     Ivar Simonsens fotosamling (ved fagenhet for samisk etnografi)
     Vevelstad historielags fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post