Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Mette (Marie) Tønnes (Tønnies) Geelmuyden 1830-1901
 
  Biografi/historikk: Født 16.02.1830 - død 09.01.1901
Datter av Hans G. (1779-1832) og Anna Johanne Zahrends (1793-1884). Begynte som tegnelærerinne ved Reusch Pigeskole, drev så fotografatelier i Kortpilsmuget fra 1863, men sluttet med fotograferingen i 1866. Fra 1875 var hun sammen med broren Hans (kalt "Troubadouren") innehaver av et leiebibliotek, som ble drevet frem til 1895.

Virkested:
1863-1866: Bergen
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post