Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Wilhelm Andersen 1886-1954
 
  Biografi/historikk: Født i Godhavn, Grønland 17.04.1886. Sønn av inspektør Nils Alfred Andersen og Marta Malde Brun. Utlært i København, arbeidet som svenn i Danmark og Norge, sv.brev 1915 i Kristiania. Håndv.brev 22.4.1922. Egen forretning fra 17.5.1922. Kom til Norge 1909 og ble norsk statsborger 1931. G. 1910 med Henriette Sofie Jørstad, 1 sønn som døde som barn og 2 døtre.

Virkested:
1922-0000: Bergen; Strandgt. 11
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Andersen & Hauge
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post