Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Leif Gabrielsen 1942-
 
  Biografi/historikk: Født 07.12.1942
Født i Honningsvåg i Finnmark. Utdannet ved Christer Strömholms Fotoskole i Stockholm på slutten av 60-tallet. Siden utdannet som filmfotograf i NRK. Pressefotograf i Klassekampen til 1985, siden da freelancefotograf. Teaterfotograf, begynte i 1983 på Torshovteatret. Har siden fotografert på Det Norske Teatret, Oslo Nye og Nationaltheatret. Også reportasjefotograf med reiser i en del land i Europa, dessuten i Kina og Sør-Amerika. Særlig interesse for rasisme-problemet, helse- og sosialspørsmål, solidaritetsarbeid, fengsler, teater. Medlem av Forbundet Frie Fotografer og Pressefotografenes klubb. Gabrielsen har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, og har også vært representert på Høstutstillingen.

Virkested:
1968-0000: Oslo
  Kilder: Kilde:
Norske fotosamlinger, 1989
Aftenposten 06.12.1992
Fotografi 39(2006) : 8, s. 74-75
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Det Norske Teatrets fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post