Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johannes Furehaug 1866-0000
 
  Biografi/historikk: Født 04.10.1866 i Jølster. Var først i Amerika, kom tilbake i 1908 og laget seg et atelier i telt som han panelte innvendig. Det fortelles at han alltid gikk med hvit vest og stivhatt når han fotograferte. I 1921 kjøpte han seg gård. Muligens finnes noe av hans arkiv hos fotograf Reiakvam i Førde.

Virkested:
1908-1940: Naustdal i Sunnfjord
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Firda 27.01.1990
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sunnfjord Museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post