Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Peder B. Frøysnes ?
 
  Biografi/historikk: Bilde i Gamle Bergen Museum.

Virkested:
0000-0000:Øvrebø
1900 ca-1905: U.st.
0000-0000: Dalen
0000-0000: Kristiansand S
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
     Leonhard Jansens fotosamling
     Sørfoto A/S, Kalenderforlag & Bildearkiv (uten navn I)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post