Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jul. Frøseth 1862-1896
 
  Biografi/historikk: Født 20.04.1862 - død 24.11.1896
Født i Leka, Namdalen, d. i Trondheim. I lære hos Alb. Mathiesen ca. 1887, reiste så til Steinkjer og drev egen forretning der et par år. Kom tilbake til Mathiesen i 1891 som bestyrer, overtok firmaet i 1892 og drev det til sin død i 1896. Kalte seg "Alb. Mathiesens Efterflg.". Muligens overtok han også for en kort tid dennes firma i Christiania. Det er motstridende opplysninger om hvem som overtok Frøseths firma i Trondheim. Chr. Eide i Trondheim oppgir Marit Back, som var ansatt i firmaet, men Ludv. M. Bach brukte signaturen "Frøseths Efterfølger, Ludv. M.Bach". Muligens var disse to søsken, og overtok firmaet sammen. Oppført som fotograf i Narvik kommunes bildesamling.

Virkested:
1891-1896: Trondheim; Strandgaden 19
1894: Oslo
1888 -1889: Steinkjer
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Klassekampen 23.01.1988
Harnang, Harald. Fotografer i Narvik opp gjennom tidende. Upublisert manuskript i Preus museum (2010).
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Alb. Mathiesens Efterflg.
  Arkiv/samling:
     Woxengs samlinger
     Narvik biblioteks fotosamling
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Nordafjeldske Skolemuseums fotosamling (kopisamling)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post