Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johannes Odin Frost 1850-0000
 
  Biografi/historikk: Født i Trondheim. Startet sammen med Johan K. Engvig fotograffirmaet "Engvig & Frost" i Engvigs Gaard i Kristiansund i 1871. I 1873 flyttet han til Torvgaden 2 og overtok Christiansens lokaler. Etter enkelte opplysninger overtok han 14.8.1874 Krums lokaler i Nordre Gade 6 i Trondheim og flyttet dit i 1875. Det kan imidlertid neppe være det samme atelieret som Krum fortsatte i til 1882 og hans enke til 1892, hvoretter det ble overtatt av Ludv. M. Bach. Det virker noe uklart, men sikkert er det at Frosts bilder på baksiden var signert med "O. Frosts fotografiske Atelier. Nordre Gade 6, Trondhjem". Besøkte Ålesund flere ganger i løpet av 1870-årene for å fotografere.

Virkested:
1871-1875: Kristiansund
1874 ca-0000: Trondheim
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Engvig & Frost
  Arkiv/samling:
     Aalesunds Museums billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post