Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ragnar Frislid 1926-2009
 
  Biografi/historikk: Frislid arbeidet etter gymnaset noen år som skogsarbeider og begynte å selge naturstoff til Dagbladet. Fra 1950 var han ansatt i 10 år som journalist i Dagbladet og kom der i kontakt med fotografen Sverre Heiberg. Frislid ble etter hvert en meget produktiv naturfotograf, ansvarlig for en mengde bokutgivelser med egne fotografier og som billedredaktør for standardverk om norsk natur.
  Kilder: Kilde:

Fotografi 16(1983) : 4, s. 37-39.
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post