Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Friberg, Fred 1946-1996
 
  Biografi/historikk: Født i 1946 i Hvittingfoss, død 10.05.1996. Friberg var utdannet ingeniør og arbeidet en periode ved Kongsberg våpenfabrikk før han ca. 1975 ble frilans journalist og fotograf på heltid. Reportasje- og naturfotograf med oppdrag for norske og utenlandske aviser, tidsskrifter og magasiner. Friberg hadde hele verden som arbeidsfelt. Medlem av Norske Naturfotografer og bildebyrået Samfoto.

Virkested:
1975 ca.-1996: Hvittingfoss
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 23(1990) : 1, s. 18-23
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post