Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Mimi Frellsen 1830-1914
 
  Biografi/historikk: Født 1830 - død 31.12.1914
Født i Christiania. Ugift. Var spesialist på dame- og barnebilder. Hun overtok platearkivet etter P. M. Thomsen, også atelieret.

Virkested:
1879-1900 ca: Oslo; Grændsen 19
1868 ca-1879: Oslo; Nedre Slotsgade 21
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post