Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Olaf Foss 1872-1944
 
  Biografi/historikk: Født 28.05.1872 - død 1944
Født i Christiania, sønn av Isak Olsen og Mathilde Nicoline Børresen. Gift med Borghild Mathilde Eriksen, datter av Amund E. og Karsten Skramstad, 1 sønn. Læretid hos Johan Lund, Christiania, deretter Tyskland, Frankrike, Østerrike, Danmark og Sverige, lengre tid som friluftsfotograf i Sveits. Startet eget firma i Christiania 14.3.1892. Hadde også en tid "Atelier Elvira", Grændsen 4, og det var sannsynlig det som ble overtatt av Albert Løkke, som i 1903 kalte seg for "Olaf Foss's Eftf.", tiltross for at Foss fortsatte som fotograf. Fra mai 1896 til april 1897 bestyrte han også Chr. Gihbssons atelier mens denne drev et atelier i Helsingør.

Virkested:
1893: Oslo; Torvgd. 5b
1900: Oslo; Rosenkr.gd. 2
1901: Oslo; Grønland 2
1892-1944 ca: Oslo
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Atelier Elvira
  Arkiv/samling:
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post