Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
John Charles August Foss 1836-1884
 
  Biografi/historikk: Født i St. Croix, Vest India, i 1836.sønn av en norsk (dansk?) plantasje-eier. Fotograf og retoucheur, dessuten dyktig sprogmann (talte flytende tysk, fransk, engelsk og spansk), kjemiker, tegnelærer og taskenspiller. Brukte først i 1860 signaturen "J. C. A. Foss", senere "Charles Foss", ofte hadde han begge signaturene på samme bildet. 1.6.1869 overdrog han sitt atelier til Erik Olsen, som oppbevarte hans plater inntil de ble overtatt av Trondhjems Historiske Forening. Foss forlot i 1869 Norge og bosatte seg i 1870 i Chicago, USA. Senere flyttet han til Iowa, USA, hvor han livnærte seg som fotograf. Han døde 1.6.1884 i Angus, Greene county, Iowa.

Virkested:
1860-1870: Trondheim
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Danmark
 
 
  Arkiv/samling:
     Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Trondheim
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post