Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ludvig Forbech 1865-1942
 
  Biografi/historikk: Født 02.03.1865 - død 29.04.1942
Født i Drammen. G. m. Ragna Selvig (21.8.1859-1950). Spesialitet portrettfotografering, portretter av kjente politikere, kunstnere m. m. Fobrech bodde og drev fotografisk virksomhet i Finland i perioden 1891-1898. Overtok i 1898 etter Chr. Gihbsson den forretningen han i 1888/89 hadde overtatt etter R. Ovesen som hadde startet den i 1879. Forbech drev firmaet i to perioder, først til 1911, da han solgte det til Olaf Rasch, men han kjøpte det tilbake fra ham i 1917 og drev det videre til 1921. Da solgte han forretningen til Hugo Wickman, som også overtok platearkivet. I 1950-årene kom Wickmans slektning Arne Moberg inn i firmaet, og ble medinnehaver fra 1964, men da han kort tid etter ble syk ble Arthur Andersen medinnehaver med Arne Moberg som "sleeping partner". I 1972 overtok Bjørn Blegen Mobergs del og i 1975 også Andersens del, slik at han nu driver firmaet alene. Deler av portrettarkivet frem til 1930-årene med mange kjente personer er solgt til NBO. Hugo Wickman overtok platearkivet i 1921.

Virkested:
1917-1921: Oslo; Karl Johansgd. 35
1898-1911: Oslo; Karl Johansgd. 35
1891-1898: Helsinki; Pohjoisranta 4
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Vevelstad historielags fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post